Úvod

Centrum vzdělávání – našim cílem je poskytovat kvalitní speciálně-pedagogickou podporu rodičům i dětem. V dnešní době je pro děti základem, aby k nim pedagog přistupovav6l jako k rovnocennému partnerovi, aby všechny děti během své práce zažily pocit úspěchu a aby je práce bavila.

Vzhledem k cílům tedy při práci s dětmi využíváme nejen nové moderní metody práce, ale i alternativní způsoby výuky a v neposlední řadě také nejnovější poznatky o činnosti mozku a mozkové soustavy. Mezi tyto metody patří např. MindFlex, AVS přístroje, Neuroset,  EEG Biofeedback, genetická metoda při výuce čtení, Hejného metoda při výuce matematiky či kreslení pravou mozkovou hemisférou jako prostředek při výuce matematiky a českého jazyka.

Protože je prokázáno, že děti lépe vnímají při práci ve dvojici nebo ve skupině (vrstevnické učení) doporučujeme takovouto práci rodičům i v našem Centru.

Našim mottem je: UČENÍ = ÚSPĚCH, ZÁBAVA A RADOST Z POZNÁNÍ