Sedmidílný kurz „Respektovat a být respektován“

V září a říjnu pro Vás máme ve spolupráci se spolkem Respektovat a být respektován, z. s. připraven sedmidílný kurz „Respektovat a být respektován“

Celý kurz je rozdělený na sedm seminářů v délce 3,5 hod – jednotlivé semináře proběhnou v těchto dnech:10./17./24.9.2020 a 1./8./15./22.10.2020 vždy od 16.00 do 19.30 hod. v prostorách CVAKu. Tyto semináře jsou akreditovány MŠMT. Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.  Lektory kurzu jsou:PhDr. Dobromila Nevolová, PhDr. Jana Nováčková, CSc., Bc. Radka Rendošová, Soňa Rýdl

Cena: 5 000,- Kč, občerstvení včetně kávy  v ceně.

Přihlášku naleznete na Respektovat – přihláška

Přihlášení je platné po uhrazení celého kurzovného ve výši 5 000 Kč na účet CVAKu.

Pokyny k platbě: č. ú. 2201169020/2010, variabilní symbol 111, do poznámky uveďte jméno účastníka. Organizacím rádi vystavíme fakturu. Potvrzení o přijetí platby Vám zašleme na vyžádání.

Odhlášení účastníka přijímáme pouze e-mailem na alena@cvakcentrum.cz. Účastník nebo organizace může vyslat náhradníka.

 

SDĚLOVÁNÍ ODŮVODNĚNÝCH POŽADAVKŮ

1. seminář

Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí. Socializace a sebeúcta. Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí. Obsah vs. forma sdělování požadavků. Poznatky o fungování mozku – jeden z argumentů pro respektující přístup. Komunikační dovednosti I. – popisný vs. hodnotící jazyk.

2. seminář

Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost. Komunikační dovednosti II. – informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo. Zásady respektující komunikace.

EMOCE

3. seminář

Základní fakta o emocích. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy empatické reakce.

4. seminář

Zvládání vlastních emocí – impulzivní a vědomý způsob. JÁ-sdělení a TY-sdělení. Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují. Emoční inteligence. Rizika některých běžných komunikačních stylů.

CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ

5. seminář

Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí. Následná reakce dospělého – trest nebo vedení k zodpovědnosti? Rizika trestů. Postupy při nežádoucím chování dětí.

JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ

6. seminář

Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě.

RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN

7. seminář

Různé možnosti hodnocení ve škole, podpora sebehodnocení. Rizika soutěží. Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi. Procvičování respektujících dovedností.

STORNO PODMÍNKY

Odhlášení do 15 dnů před konáním semináře: vracíme 100% částky.

Odhlášení 14–7 dnů před konáním semináře: vracíme 50% částky.

Odhlášení 6–0 dnů před konáním semináře: poplatek je nevratný.