Speciálně-pedagogické diagnostické vyšetření

Naše poradna zatím nemá akreditaci MŠMT, ale v zájmu našich klientů na ní intenzivně pracujeme. Dle nařízení MŠMT musí být podaná do 30.9. pro to, aby mohla být akreditace udělena s platností od následujícího školního roku – to je v našem případě školní rok 2018/2019. Do udělení akreditace Vašim dětem i Vám rádi pomůžeme, ale pro školy není naše diagnóza závazná. Aby mohli ve škole brát zřetel na speciální potřeby Vašeho dítěte, musí dítě vždy absolvovat vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně-pedagogickém centru. Nemůžeme také vydávat závazné podklady pro individuální vzdělávací plán pro Vaše dítě. Vždy se snažíme našim klientům maximálně pomoci. Rádi Vašemu synovi či dceři provedeme diagnostické vyšetření a doporučíme vhodnou kompenzaci jeho problému, ale tato doporučení nejsou závazná ani pro ZŠ, ani PPP a jej jen na Vás, jak s nimi naložíte. Spolupracujeme také se soukromou PPP Step v Kladně, která bere na naše doporučení zřetel a vystaví dokument závazný pro školu, kterou Vaše dítě navštěvuje.

800,- Kč/60 minut