Jak učit děti učit se

Kurzy pro rodiče dětí poskytují odpovědi na otázky: Jak a co má moje dítě umět? Jak zařídit, aby si pamatovalo co nejvíce? Jakými způsoby se s dětmi mohu připravovat?

Kurz trvá 2×45 minut a cena obsahuje kurzovné a materiály.

400,- Kč za kurz