Nabídka pro předškolní děti

Nabídka pro předškolní děti – ceník

 1. Individuální kurz pro předškolní děti

(rozsah: 10x 45 minut nebo 5x 90 minut)………………………………..……………………………….. 6 000,- Kč

S logopedickým docvičováním

(rozsah: 10x 45 minut nebo 5x 90 minut)……………………………………..……………………………7 000,- Kč

S logopedickým docvičováním, HYPO a AVS

(vyžaduje také domácí práci s rodiči)

(rozsah: 10x 45 minut nebo 5x 90 minut)…………………………………………………………………..7 800,- Kč

 

 1. Skupinový kurz pro předškolní děti (skupina max. 4 děti)

(rozsah: 12x 45 minut)………………4500,- Kč

 

 1. Logopedické docvičování (1setkání = 30 minut)……………………………………………… 300,- Kč

 

 1. HYPO

(rozsah: 1xtýdně 30 minut + domácí příprava, celkem 10 setkání)………………….2 200,- Kč

 

 1. Diagnostika školní zralosti

(cca 60 minut)…………………………………………………………………………………………………..800,- Kč

 1. Test laterality

(cca 30 minut)…………………………………………………………………………………………………..400,- Kč

7.  Doplňkové služby

Tajný celodenní výlet během kurzu……………………………………………………………………1 500,- Kč

Fotokniha ………………………………………………………………………………………………………. 800,- Kč

 

Od října otevíráme nový kurz pro předškoláčky, více info najdete zde

 

Skupinový i individuální kurz obsahuje:

 • Nácvik pohybových stereotypů
 • Rozvoj smyslového vnímání
 • Rozvoj komunikace
 • Rozvoj prostorové orientace
 • Rozvoj koncentrace pozornosti
 • Rozvoj grafomotorických dovedností

 

HYPO:

 • Cílem je prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných pro zvládnutí 1. třídy
 • Zaměřen na rozvoj pozornosti, paměti, myšlení, řečových dovedností, matematických představ, vizuomotorické koordinace, zrakové a sluchové percepce
 • Vyžaduje přípravu dítěte s rodičem v rozsahu cca 15 minut denně

 

AVS:

Umožňuje velmi efektivně, interaktivně a poměrně rychle odstranit stresové stavy, rychle se učit a vzdělávat se a rozvíjet kreativní myšlení. Proces učení a předávání informací je multisensorický, využívá zrak i sluch.

Pracujeme s přístrojem PSIO, který mohou používat děti od 2 let. Kontraindikací je epilepsie.