Konzultace pro rodiče vzdělávající své děti doma

V dnešní době není neobvyklé vzdělávání dětí svými rodiči v domácím prostředí. Dítě musí být zapsáno na kmenové základní škole a docházet každoročně na ročníkové zkoušky. Našim klientům nabízíme jak pravidelnou týdenní přípravu, tak i přípravu k ročníkovým zkouškám, konzultace k dodržení naplňování ŠVP školy, kam Vaše dítě dochází zkoušku vykonat, ale i výběr vhodných metod pro výuku Vašeho dítěte.

Jednorázová konzultace 600,- Kč/45 minut

Pravidelné konzultace, příprava ke zkouškám nebo pravidelná příprava 4000,- Kč/10 vyuč. hodin