Příprava k maturitní zkoušce

Našim klientům nabízíme intenzivní přípravné kurzy k vykonání této zkoušky z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Kurzy jsou buď 10 hodinové – každý týden 1 vyučovací hodina pro skupinu nejméně 3 a max. 5 dětí, nebo 20 hodinové – dvě hodiny týdně. Tato hodinová dotace je vždy pro jeden předmět.

2500,- Kč/ 10h

4500,- Kč/ 20h

Kurzy budou probíhat od ledna dle domluvy s klienty.

Individuální kurz ušitý na míru přímo pro Vaše dítě: 4000,- Kč/ 10h, 7500,- Kč/ 20h